ГОЛОВНА СТОРІНКА

Рік заснування: 2006


Проблематика: актуальні проблеми цивільного, господарського права, права інтелектуальної власності, земельного права, питання рецепції римського права, дослідження догми римського права.


Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 10996 від 15.02.2006 р.


Галузь науки: юридичні науки


Періодичність: 2 рази на рік


Мова видання: українська, російська, англійська


Засновник: Одеська національна юридична академія (тепер - Національний університет «Одеська юридична академія» )


Головний редактор: Ківалов С.В., доктор юридичних наук


Науковий редактор, заступник редактора: Харитонов Є.О., доктор юридичних наук


Відповідальний секретар: Голубєва Н.Ю., кандидат юридичних наук


Члени редакційної колегії: Борисова В.І., канд. юрид. наук; Васильєва В.А., д-р юрид. наук; Вишняков О.К., д-р юрид. наук; Дзера О.В., д-р юрид. наук; Довгерт А.С., д-р юрид. наук; Дудченко В.В., д-р юрид. наук; Каракаш І.І., канд. юрид. наук; Ківалова Т.С., д-р юрид. наук; Кожокарь Є.В., д-р юрид. наук; Кузнєцова О.А., д-р юрид. наук; Луць В.В., д-р юрид. наук; Майданик Р.А., д-р юрид. наук; Мінченко Р.М., д-р юрид. наук; Оборотов Ю.М., д-р юрид. наук; Харитонова О.І., д-р юрид. наук; Чанишева Г.І., д-р юрид. наук; Шишка Р.Б., д-р юрид. наук


Упорядник-укладач: Некіт К.Г., кандидат юридичних наук


Додаткові відомості: інформація для авторів


Адреса редакції: Фонтанська дорога, 23, м. Одеса, Україна, 65009

Тел.: 048-7198811

E-mail: chasopis@ukr.net